Izdelava logotipa

Izdelava logotipaLogotip je znak, ki predstavlja podjetje, zato izdelava logotipa ni preprosta naloga. Zahteva sodelovanje oglaševalske in oblikovalske ekipe, jasno predstavo o konceptu in vrednotah blagovne znamke ter razumevanje ciljne skupine oziroma potrošnikov. Izdelava logotipa zahteva oblikovanje koncepta, prve skice, prilagajanje ter dokončanje koncepta logotipa, ki odloča o barvi in obliki.

Izdelava logotipa je pomembno področje grafičnega oblikovanja in eden tistih, ki ga je najbolj težko opravljati. Logotip uteleša organizacijo, zato je izdelava logotipa zahtevna in zahteva veliko prilagajanja in popravkov, da je uspešen. Spodbuja takojšnjo prepoznavanje blagovne znamke ali določenega produkta.

Izdelava logotipa je v zadnjih časih postal poklic, saj po sredini petdesetih let prejšnjega stoletja doživljamo vzpon modernističnega gibanja. Pionirji gibanja, oblikovanja in izdelave logotipov ter oblikovanja celostne podobe so Chermayeff&Giesmar, ki so odgovorni za veliko število logotipov, ki so tudi nam po več kot šestdesetih letih še vedno znani, na primer NBC in National Geographic. Izdelava logotipov pri njih je drzna in podjetje še vedno obratuje. Drugi pionir je Paul Rand, saj vsi poznamo njegov logotip za računalniško podjetje IBM in televizijsko mrežo ABC. Tretji pionir pri izdelava logotipov pa je Saul Bass, ki je oblikoval logotipe, ki so znani predvsem v ZDA, na primer Bell Telephone in Continental Airlines.

Logotipi in seveda tudi njihovo načrtovanje ter izdelava logotipa se štejejo pod intelektualno lastnino in so zato zaščiteni z avtorskimi pravicami preko različnih organizacij za varstvo intelektualne lastnine po vsem svetu. Lastnikom ali idejnim vodjem so na voljo postopki za registracijo in prijavo logotipa, ki velja po zakonu. Postopek se začne na uradu za varstvo intelektualne lastnine, pred tem pa se je dobro pozanimati, kaj se lahko registrira in ali je podobna znamka že registrirana. Znamka, ki ste jo registrirali, traja deste let in jo lahko poljubno dolgo obnavljate za nova obdobja.