Delo v tujini

Svetovna gospodarska kriza je prizadela veliko ljudi in podjetij. Mladi in tudi stari so prisiljeni sprejemati službe za katere se niso izšolali. Mnogo od Slovencev se je odločilo, da poskusi delo v tujini. Spoznali boste vse prednosti in pasti pri iskanju in sprejemanju dela v tujini. Prednosti pozna večina, kot so višja plača, karierna rast na delovnem mestu, več socialnih pravic in še kaj bi se našlo. Delo v tujini pa ima tudi razne pasti, ki jih večina od nas ne pozna. Te so lahko sledeče: kulturni šok, individualni problemi, premajhno poznavanje kulture nove države, družinski problemi, blokada dela ob prihodu novega zaposlenega in prevelik poudarek na tehničnem znanju. Na začetku vaše zaposlitvene spremembe boste doživeli veliko čustvenih premikov, saj boste lahko doživeli začetno navdušenje za delo v tujini, nadalje pa občutek zavrženosti.

Kulturni šok pri zaposlenih se pojavi, ko ti spoznajo, da ne morejo v tujini zadostiti svojim vsakodnevnim potrebam, kot je slabše komuniciranje in socializacija ter prilagajanje. Pred odhodom v tujino se pozanimajte o vaši bodoči državi nastanitve. Poučite se o jeziku, kulturi, običajih in zgodovini. Ugotovilo se je, da je za delo v tujini le tretjina kandidatov primerno izobraženih in usposobljenih za odhod. Najslabše je, ko nekateri odidejo v tujino praktično le s svojo prtljago in osnovnimi informacijami, ki so jih dobili od drugih ali pa našli na internetu oziroma kje drugje. To v bistvu ni dovolj za delo v tujini. S tem svojim nepoznavanjem boste imeli več težav kot koristi. Če hočete uspeti v tujini, se boste morali prilagajati celotni okolici. Kaj to pomeni? To pomeni, da se boste morali prilagoditi na nove delovne okoliščine, sodelovati z novimi sosedi in izstopati med drugimi. Delo v tujini je lahko uspešno, če vam zaposlitveno podjetje pomaga pri prilagajanju z različnimi usposabljanji.