Ali je nakup plina smotrn?

Ali je nakup plina smotrn? Se morda to sprašujete? Verjetno že veste, da je zemeljski plin fosilno gorivo, saj nastane med razkrojem organskih snovi. Tako je zemeljski plin sestavljen iz več vrst plinov, največji delež pa zaseda metan, sledijo mu etan, butan, propan ter ostale primesi. V Sloveniji je nakup plina mogoč v več kot 180 občinah po vsej državi, naročnikom pa je tako uporaba dostopna preko razvejenega plinovodnega omrežja po katerem se le ta dovaja posameznim porabnikom oziroma naročnikom. Več o tem na http://www.geoplin.si/sl/nakup-plina.

Kako torej poteka nakup plina? Do zemeljskega plina je kot rečeno mogoče enostavno dostopati kar preko plinskega priključka, ti priključki pa so povezani z razvejenim omrežjem plinovoda po celotni Sloveniji. Če pa nimate prilagojenega sistema za ogrevanje oziroma proizvodnje toplote pa si morate poleg priključka za zemeljski plin urediti tudi to zadevo. Priporočajo tudi, ko se gre za nakup plina, da nekaj vložite v prenovo sistema za ogrevanje ali proizvodnje toplote. Tukaj se gre za dolgoročno investicijo, ki pa se povrne v zelo kratkem času. Tovrstna naložba pa je zelo ugodna, kajti sodobna kondenzacijska peč uporabniku omogoča učinkovito, zanesljivo in majhno porabo energijo za odlično udobje in ogrevanje.

nakup plina

Pri nas v Sloveniji je družba Geoplin eno izmed najbolj pomembnih podjetji na področju energetike doma, svoje poslovanje pa so razširili tudi v tujino. Zemeljski plin torej dobavlja industrijskim odjemalcem, kateri so na prenosni plinovodni sistem priključeni, pa tudi distribucijskim podjetjem. Pri njih se nakup plina izplača, kajti odjemalcem zagotavljajo da so cene konkurenčne, imajo visoko raven zanesljivosti dobave, ki pa je prilagojena njihovim individualnim potrebam. Ker ima družba Geoplin razpršene nabavne vire in pa tudi zakupljena skladišča zemeljskega plina v tujini, je mogoča zanesljiva, fleksibilna in konkurenčna storitev dobave zemeljskega plina.

Nakup plina je torej popolnoma enostavna zadeva. Potrebno se je obrniti na posamezne dobavitelje v vašem lokalnem okolju, tam pa vam bodo z veseljem svetovali in tudi pomagali izpolniti različne obrazce in pridobiti soglasje vaših sostanovalcev.